โปรดเลือกระบบ CHEQA Online สำหรับเข้าสู่ระบบ

สำหรับประเมินปี 2553   สำหรับประเมินปี 2552
     
  http://202.44.139.26/cheqa2553     http://202.44.139.26/cheqa2552
สำหรับประเมินปี 2554   สำหรับประเมินปี 2555-2556
 
http://202.44.139.26/cheqa2555   http://202.44.139.26/cheqa2556
http://www.cheqa.mua.go.th/ccqa (สำหรับวิทยาลัยชุมชุน)
สำหรับประเมินปี 2557-2559