โปรดเลือกระบบ CHEQA Online สำหรับเข้าสู่ระบบ

สำหรับประเมินปี 2553   สำหรับประเมินปี 2552
     
  http://202.44.139.26/2553     http://www.cheqa.mua.go.th/default.aspx
สำหรับประเมินปี 2554   สำหรับประเมินปี 2555-2556
 
http://202.44.139.26   http://www.cheqa.mua.go.th/che2556